Thứ Ba, 22 tháng 9, 2015

Tham khảo từ : http://blognhansu.Net/2013/07/02/xac-nhan-nhan-su-chu-chot-tai-phong-quan-ly-doanh-nghiep-xuat-nhap-khau

Nguyên tắc ghi nhận thành tích nhân sự

Kết quả một cuộc điều tra viên chức mới đây đã khẳng định sự ghi nhận công việc được thực hành tốt là yếu tố khích lệ hàng đầu đối với viên chức. Mặc dù tiền là quan yếu, những gì nhân sự coi trọng nhất hiện tại là sự ghi nhận của người giám sát họ khi họ hoàn thành công tác một cách xuất sắc. Chúng ta cũng biết rằng những nguyên tố ảnh hưởng nhân sự tốt nhất là sự thực hành ngay lập tức, thành thực, cụ thể và tích cực.

Hãy làm tức thời: Lời khen sẽ có hiệu quả hơn nhiều khi nó đến ngay sau khi công việc tốt được hoàn tất.

Hãy thành thực: dĩ nhiên, khen ngợi thì rất tuyệt vời, nhưng nếu lời khen không lên đường từ sự chân thật của bạn, thì bạn sẽ chỉ khen bề ngoài mà thôi.

Hãy thật cụ thể: Tránh sự chung chung tổng thể và nói thật chi tiết về thành quả. Viên chức sẽ biết cụ thể nếu thực hành lại như thế nào.

Hãy thật hăng hái: Quá nhiều nhà quản trị cắt ngang lời khen bằng một câu kết luận mang tính phê bình. Khi bạn nói những câu đại loại như: “Anh đã làm bản báo cáo này rất tốt, nhưng có một đôi lỗi in sai” thi từ “nhưng” ở đây đã xoá bỏ tất cả những gì khen ngợi trước đó. Hãy dành nói việc cần sửa sang vào lần sau.

Việc khen thưởng hay xác nhận nhân sự một cách hiệu quả có nghĩa chúng phải thích hợp với tính cách của viên chức. Có một cách để cho hai việc này đi đôi với nhau.

Bình thường công nhận nhân viên làm việc tốt là một nhiệm vụ chẳng mấy dễ dàng cho nhà quản trị. Không phải việc khen thưởng nhân viên là một việc khó cần phải làm, nhung khi phải quyết định kiểm tra viên chức làm việc như thế nào, nhà quản lý sa vào tình trạng có làm cũng chẳng được, mà không làm cũng không xong.

Nhà quản trị có thể hỏi từng cá nhân xem họ thích được ghi nhận theo kiểu nào. Nhưng việc này có thể hơi mất chút thời kì, và kết quả có thể là một danh sách những mong muốn của nhân sự có thể gây sửng sốt cho người quản trị.

Có một cách khác. Nhà quản lý có thể dự đoán về loại hình công nhận nào nhân viên có thể ưa chuộng, dựa trên tính cách của họ. Có một công cụ để hiểu biết các loại tính cách được lập nên theo nghiên cứu của chúng tôi.

Tất cả chúng ta sinh ra đều có tính khí riêng; đó là thực chất tính cách chúng ta. Bốn tính khí căn bản được quan sát và trình bày hàng thế kỷ nay. Trong thế kỷ này, hệ thống nổi danh nhất để biểu đạt tính cách là hệ thống phân loại Myer-Briggs, bao gồm 16 loại tính cách.

Làm việc với hệ thống đó, nhà tâm lý học David Keirsey đã nhóm 16 loại thành 4 loại sau khi quyết định rằng 4 loại này trong số 16 loại kia có nhiều điểm chung với nhau hơn là 12 loại còn lại. Ông gọi những nhóm này là nhóm Người bảo vệ (Guadians), Người lý trí (Rationalists), Người Nghệ sĩ (Artisans) và Người Lý tưởng (Idealist). Có thể thay những tên này bằng những tên khác có thể diễn đạt 4 tính cách một cách đồng bộ hơn. Chúng tôi gọi 4 loại tính cách đó là Người bảo thủ (Preservers), Người chiến lược (Strategists), Người độc lập (Mavericks) và Người nhiệt huyết (Energizers). Đối với từng nhóm tính cách này, sẽ rất hữu dụng cho nhà quản trị để biết không chỉ tính cách đó là như thế nào, cách ghi nhận nào được mỗi nhóm mong muốn, mà còn biết cách đối xử cho mỗi loại tính cách khác nhau như thế nào.

Các loại tính cách và cách khen thưởng

1 nhận xét :